وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر محمد عباسی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

دریافت نوبت را صرفا از طریق سایت www.doctorabbasi.ir انجام دهید.

کانال اطلاع رسانی مطب @matabdrabbasi حاوی اطلاعت نوبت دهی و آموزشی

ضمنا توجه داشته باشید برای دریافت نوبت ویا حق ویزیت هیچ وجهی از طریق سایت دریافت نمی شود.

نوبت دهی راس ساعت 6 عصر هر روز برای روز بعد انجام می شود

از پذیرش کودکان کمتر از 12 سال معذور هستیم

بانوان باردار نیاز به نوبت قبلی ندارند و هر روز می توانند اول وقت مراجعه نمایند واز طریق کانال اختلالات غدد در بارداری @ banovanpregnantمیتوانند اطلاعات لازم را کسب نمایند

بیماران دارای نوبت در روزهای زوج در شیفت صبح ودر یکشنبه وسه شنبه در شیفت عصر ویزیت خواهندشد

اسفند هرسال بیماران میتوانند تمامی نوبت های مورد نیاز سال بعد خود را حضوری یا از طریق همین سایت دریافت نمایند

تقویم نوبت دهی اینترنتی

تاریخروزشیفتزمان حضورظرفیت اینترنتیرزرو شدهوضعیت 
رکوردی پیدا نشد