وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر محمد عباسی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

مطب روزهای یکشنبه و دوشنبه هفتم وهشتم آبان ماه تعطیل می باشد

نوبت دهی راس ساعت 6 عصر هر روز برای روز بعد انجام می شود

از پذیرش کودکان کمتر از 12 سال معذور هستیم

بانوان باردار نیاز به نوبت قبلی ندارند و هر روز می توانند اول وقت مراجعه نمایند

بیماران دارای نوبت در روزهای زوج در شیفت صبح ودر یکشنبه وسه شنبه در شیفت عصر ویزیت خواهند شد

مطالب آموزشی و اطلاع رسانی از طریق کانال تلگرامی مطب به آدرس @matabdrabbasi

تقویم نوبت دهی اینترنتی

تاریخروزشیفتزمان حضورظرفیت اینترنتیرزرو شدهوضعیت 
1396/9/1چهار شنبهصبح الف07:30 - 08:3077فعال رزرو نوبت
1396/9/1چهار شنبهصبح ب08:30 - 09:3077فعال رزرو نوبت
1396/9/1چهار شنبهصبح د10:30 - 11:3077فعال رزرو نوبت